hlavicka
Kontakt
banner

Služby

Na základě požadavků našich zákazníků a vlastních zkušeností vždy hledáme to nejlepší možné řešení jak v technologickém vybavení, tak i v dispozičním uspořádání, a to s ohledem na rentabilitu investice do technologií i nutných stavebních úprav objektu. Mezi naše služby patří i zajištění autorského a technického dozoru v průběhu realizace díla a účast na kontrolních dnech stavby. Veškeré projektové podklady předáváme jak v tištěné, tak i v digitální podobě.

Co vše pro Vás můžeme udělat:

  • analýza potřeb zákazníka
  • posudek stávající technologie
  • návrh dispozičního uspořádání prostoru a skladby technologií
  • konzultace s investorem i s příslušnými orgány státní správy
  • vypracování projektu včetně specifikace instalačních napojovacích bodů
  • projektantský rozpočet
  • autorský či technický dozor při realizaci díla
  • zajištění montáže technologických celků i jednotlivého vybavení
  • zaškolení obsluhy zařízení technikem i kuchařem